Bạn đang ở đây

Xuất Nhật ký ra TXNG

STT Người làm Công việc Thời gian thực hiện Công bố ra TXNG
51 Nguyễn Thị Kim Bình Thu hoạch diện tích xà lách 07/11/2018 - 07:18
52 Nguyễn Thị Kim Bình Ươm bầu 07/11/2018 - 07:18
53 Chu Thị Hân Làm việc tại nhà ươm 07/11/2018 - 12:11
54 Nguyễn Tài Tâm cho ăn 07/11/2018 - 07:08
55 Nguyễn Xuân Ka Nhổ cỏ 07/11/2018 - 14:35
56 Nguyễn Xuân Ka Cuốc đất 07/11/2018 - 03:34
57 Nguyễn Xuân Ka tưới cây 06/11/2018 - 15:28
58 Nguyễn Xuân Ka nhổ cỏ 06/11/2018 - 12:19
59 Trần Thị Tính acb 06/11/2018 - 13:33
60 Nguyễn Tài Tâm Tưới nước 30/10/2018 - 22:37

Trang