Bạn đang ở đây

Nông hộ gia đình anh Nguyễn Văn Sao Mai

Người đại diện: 
Nguyễn Văn A
Địa chỉ: 
Chợ Gạo
Sản xuất theo GLOBALG.A.P: 
Hình ảnh: 
Tên Tài khoản đăng nhập: 
Tình trạng Thanh tra Nội bộ: 
Ngày Thanh tra: 
Thứ tư, Tháng 1 27, 2021
Diện tích sản xuất bình thường: 
2 ha
Loại hình: 
Định vị Địa điểm SX: 
20.00,30,0