Bạn đang ở đây

Nhật ký Theo dõi cây trồng

Biểu mẫu: 
Nhật ký Cây trồng
I

1. BIỂU GIÁM SÁT QUÁ TRÌNH MUA THUỐC BVTV – PHÂN BÓN – HOÁ CHẤT

 

Ngày

Tên sản phẩm/hoạt chất

Số lô

Số lượng

Hạn sử dụng

Nhà cung cấp

Tình trạng bao bì/nhãn

Người giám sát

Người thẩm tra

...

...

...

...

...

...

...

 

 

 

Ghi chú:

Tần suất giám sát: mỗi lần nhập hàng

Tài liệu tham chiếu: hướng dẫn kiểm soát phân bón, quản lý dịch hại

Tần suất giám sát: mỗi lần thực hiện

Tài liệu tham chiếu: hướng dẫn kiểm soát phân bón - quản lý dịch hại / Biểu mẫu giám sát sử dụng PPP – phân bón – hóa chất


Xem PDF Tải PDF