Bạn đang ở đây

Thức - nhà SX 3 - nông hộ

Người đại diện: 
Nguyễn Tri Thức 3
Địa chỉ: 
Mỹ Tho - Tiền Giang
Sản xuất theo GLOBALG.A.P: 
Hình ảnh: 
Tên Tài khoản đăng nhập: 
Tình trạng Thanh tra Nội bộ: 
Ngày Thanh tra: 
Thứ hai, Tháng 11 2, 2020
Loại hình: