Bạn đang ở đây

Nhà Sản xuất 01 (Tài khoản Doanh Nghiệp)

Người đại diện: 
NSX1
Địa chỉ: 
địa chỉ NSX1
Sản xuất theo GLOBALG.A.P: 
Hình ảnh: 
Tên Tài khoản đăng nhập: 
Tình trạng Thanh tra Nội bộ: 
Ngày Thanh tra: 
Thứ năm, Tháng 3 25, 2021
Loại hình: