Bạn đang ở đây

Danh sách Nhật ký theo Biểu mẫu

TT Tên Nhật ký Biểu mẫu Vụ Sản xuất Tài khoản Nhập Ngày cập nhật Sửa
1 Hồ sơ Biểu mẫu ABC tai_khoan_soan_thao - Nguyễn Văn Soạn 06/04/2021 - 10:45
2 Nhật ký Giám sát Xuất thuốc BVTV - Phân bón - Hoá chất Biểu Giám sát Xuất thuốc BVTV - Phân bón - Hoá chất tai_khoan_soan_thao - Nguyễn Văn Soạn 31/12/2020 - 13:41
3 Nhật ký Theo dõi cây trồng Nhật ký Cây trồng tai_khoan_soan_thao - Nguyễn Văn Soạn 31/12/2020 - 03:18
4 Nhật ký Phân bón Biểu Giám sát quá trình mua thuốc BTVT - Phân bón - Hoá chất tai_khoan_soan_thao - Nguyễn Văn Soạn 30/12/2020 - 14:06