Bạn đang ở đây

Dư lượng Cảnh báo

TT Dư lượng Hoạt chất Tồn dư Cho phép Tồn dư Nông hộ
1 Xét nghiệm trái Thanh Long 0.00 Abamectin - Bí mùa hè 0.01 0.01 Nông hộ gia đình anh Nguyễn Văn Sao Mai
2 Amitraz 2.00 Amitraz - Anh đào 0.50 1.5
3 Zoxamide 0.03 Zoxamide - Các loại rau bầu bí 2.00 -1.97