Bạn đang ở đây

Trần Thị Tính

Địa chỉ: 
Bộ phận Sản xuất
Bắc Ninh
Việt Nam
Ảnh đại diện: 
Ngày sinh: 
Thứ hai, Tháng 1 1, 1990