Bạn đang ở đây

Nguyễn Xuân Ka

Địa chỉ: 
Bộ phận Cơ điện
Bắc Ninh
Việt Nam
Ảnh đại diện: 
Ngày sinh: 
Thứ hai, Tháng 1 1, 1990